cropped-header_disc_lover_for-xmas-copy.jpg

Lover – Press Quotes

“Lover is a varied masterpiece to be cherished.” – Humo, 02.09.2016

“…Joachim Badenhorst Carate Urio Orchestra has emerged in recent years to become one of the most extraordinary experimental groups from Belgium. In 2013 they released Sparrow Mountain and now there is Lover.
After listening to this album, we can conclude that this is a remarkable album. Eclectic and witnessing a special musical sense. Rarely do you hear so many musical worlds in one album without this leading to the familiar mishmash. On the contrary, “Lover” is no less than a masterpiece and we don’t hesitate to already count this as one of the best records of 2016”…

www.draaiomjeorenblogspot.com

Original (dutch)
“…Joachim Badenhorst’s Carate Urio Orchestra heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een van de meest bijzondere experimentele groepen van België. In 2013 zag ‘Sparrow Mountain’ het licht en nu ligt er ‘Lover’
Na beluistering van dit album kunnen we concluderen dat hier een bijzonder werkstuk ligt. Eclectisch en getuigend van een bijzonder muzikaal gevoel. Zelden hoor je zoveel muzikale werelden op één album, zonder dat dit leidt tot de bekende ratjetoe. Integendeel, ‘Lover’ is niet minder dan een meesterwerk dat we gerust nu al tot een van de beste platen van 2016 kunnen rekenen”…

“…Joachim Badenhorsts dreamband is Carate Urio Orchestra, a septet made up of musicians whom Badenhorst knows well both on a musical and personal level. The latter is of great importance: this is music that feels genuine. After the first album Sparrow Mountain (2013) Lover is now released. Once again this motley group of improvisers clearly shows how a style potpourri (think endearing singer-songwriter music followed by thundering post-rock) can sound like an entity. But more so this album is a trip in which all musicians enjoy more freedom. We get carried away by acoustic and electronic soundscapes to probing songs you want to listen through your headphones (or live). Only then you will hear many, sometimes spontaneously produced sounds that are emotional stories in group improvisations” .…

“…De droomband van Joachim Badenhorst is het Carate Urio Orchestra, een septet dat bestaat uit muzikanten die Badenhorst muzikaal en persoonlijk goed kent. Dat laatste is van groot belang: dit is muziek die oprecht voelt. Na de eerste plaat Sparrow Mountain (2013) volgt nu Lover. Wederom laat deze bonte verzameling improvisatoren duidelijk horen hoe een genrepotpourri (denk aan aandoenlijke singer-songwriter­muziek voor denderende postrock) als eenheid kan klinken. Maar meer nog is de plaat een trip waarin alle muzikanten nog meer vrijheid genieten. We worden meegesleept langs akoestische en elektronische soundscapes tot indringende liederen die je via de koptelefoon (of live) wilt horen. Pas dan hoor je de vele, vooral spontaan geproduceerde geluiden die in groeps­improvisaties emotionele verhalen vormen”…

by De Groene Amsterdammer (NL) by Tim Sprangers

” ‘År Antiphon’ captures the essence of Carate Urio Orchestra well: balancing between structure and improvisation and in the meantime they cannot choose between pop and fluttering noise. Besides the fantastic songs, Badenhorst excel in making menacing noise. ‘Preacher’ and droney ‘Crazy Wind Laid Down’ are both a good mix of noise, improvised music and avant-garde jazz that is sometimes intimate and introverted, sometimes wild and tempestuous. Lover is a varied masterpiece to be cherished.” (*** 1/2)
(Kl), Humo, 02.09.2016, p.169

“An ominous bass followed by disruptive noises. ‘Preacher’ seems plucked from a science fiction movie. In the catchy song” Ar Antiphon the voice of singer Sean Capio slowly gets drown out by noise.” (…) ” The mourning song ‘Fremdenzimmer’ is a masterpiece with the trembling voice of bandleader Joachim Badenhorst. Alienation and absurdity colors this music” (…) “these elusive sounds, between improvised music, avant-garde, noise and folk, are deeply touching. ” (***)
Karel Van Keymeulen, De Standaard, 02.24.2016, p.D8

“Reed player Joachim Badenhorst continues to provide wonderful and intriguing stories, solo or surrounded by other like-minded musicians such as Carate Urio Orchestra. In ‘Iron Bird’ it seems like one can even hear a gamelan ensemble in the distance. Behind every sound collage and every tone row the unknown awaits. Captivating and overall overshadowed by a degree of mystery. Somewhere between the soundtrack of “Eraserhead” and the delicate poetic listening songs of Cowboy Junkies. With equally fascinating artwork, from the Japanese artist Rie Iwatake. ”
(Gtb) RifRaf # 273, March 2016, p.22

‘Lover’ cd reviews in Humo (Magazine), De Standaard (Newspaper), Rif Raf (Music magazine), combined on muziekcentrum.be (website about Belgian music):

www.muziekcentrum.be

Original (Dutch)

“‘År Antiphon’ vat de essentie van Carate Urio Orchestra goed samen: balanceren tussen structuur en improvisatie en ondertussen niet kunnen kiezen tussen pop en teringherrie. Behalve straffe liedjes maken Badenhorst en de zijnen dan ook uitstekend lawaai. Het dreigende ‘Preacher’ en het droney ‘Crazy Wind Laid Down’ zijn twee keer een prima mix tussen noise, improvisatiemuziek en avant-gardejazz. De ene keer intiem en introvert, dan weer woest en onstuimig: ‘Lover’ is een gevarieerd en een te koesteren meesterwerkje.” (***1/2)
(kl), Humo, 09.02.2016, p.169

“Een onheilspellende bas wordt gevolgd door ontwrichtende geluiden. ‘Preacher’ lijkt weggeplukt uit een sciencefictionfilm. In de pakkende song ‘Ar Antiphon’ overstemt allerlei noise langzaam de stem van zanger Sean Capio.” (…) “Een meesterwerkje is de treursong ‘Fremdenzimmer’, met de bibberende stem van bandleider Joachim Badenhorst. Vervreemding en absurdisme kleuren deze muziek” (…) “deze ongrijpbare sounds, tussen geïmproviseerde muziek, avantgarde, noise en folk in, laten niet onberoerd.” (***)
Karel Van Keymeulen, De Standaard, 24.02.2016, p.D8

“Rietblazer Joachim Badenhorst blijft voor wonderlijke en intrigerende geluidsverhalen zorgen, solo of omringd door andere gelijkgestemde muzikanten zoals het Carate Urio Orchestra. In ‘Iron Bird’ lijkt het zelfs of je in de verte een gamelan-ensemble hoort. Achter elke geluidscollage en elke notenreeks gluurt het onbekende. Beklijvend en over heel de lijn overschaduwd door een graad van geheimzinnigheid. Ergens tussen de soundtrack van ‘Eraserhead’ en de frêle poëtische luisterliedjes van Cowboy Junkies. Met al even fascinerend artwork, deze keer van de Japanse Rie Iwatake.”
(gtb), RifRaf #273, maart 2016, p.22

Absolute recommendation for this week is Lover of the hybrid Carate Urio Orchestra.
The band involving reed player Joachim Badenhorst and bassist Brice Soniano recently released–on their own label–their second album.
The result is an organic whole in which structured compositions alternate with improvisations. A soundscape-like landscape with a sincere focus on silence. The vocal parts are superb. The band has a very special timbre that continues to captivate from the first to last emergency / cracking or rustle. Listen especially to the breathtaking “Fremdenzimmer”

http://www.klara.be/lover-carate-urio-orchestra

Original (dutch)

Absoute aanrader voor deze week is Lover van en met het hybride Carate Urio Orchestra.
Carate Urio Orchestra
Het gezelschap rond rietblazer Joachim Badenhorst en bassist Brice Soniano bracht onlangs – in eigen beheer – hun tweede plaat uit.

Het resultaat is een organisch opgebouwd geheel waarin eigen composities afgewisseld worden door impro’s. Een soundscape-achtig landschap met een oprechte aandacht voor stilte. Schitterend zijn de vocale partijen. De band heeft een heel aparte klankkleur die blijft boeien van de eerste tot laatste nood/kraak of ritsel. Luister vooral naar het adembenemende Fremdenzimmer.

“…ce second album, après Sparrow Mountain en 2013, du Carate Urio Orchestra confirme donc tous les espoirs qu’on (LB) avait mis en lui. In love ;)”

par Pierre Cécile // Le son du grizzli

“…Lover is a wrenching, moving, surreal, inconsistent, poetic and fighting against alienation record, which makes it closer to everyday life than many other albums in which the musicians are presented in their best possible forms. That alone makes Lover – which also was beautifully packaged, with some valuable additional anecdotes about the music – a very real album, which one should cherish close to their heart”…

Guy Peters, 17 February 2016, read the entire review on www.enola.be :

Original (dutch)
“…en die van Lover zo’n wringende, ontroerende, surreële, inconsistente, poëtische en tegen vervreemding vechtende plaat maakt, die ervoor zorgt dat dit een pak dichter bij het leven staat dan veel andere albums waarin de muzikanten worden gepresenteerd in hun best mogelijke gedaantes. Dat alleen al maakt van Lover, dat bovendien prachtig vormgegeven werd en nog wat waardevolle, aanvullende anekdotes over de muziek bevat, een waarachtige plaat om in het hart te sluiten”…